USŁUGI OCHRONY

OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW

Ochrona realizowana przez INKĘ to specjalistyczne usługi ochroniarskie oparte o ochronę fizyczną na obiekcie, monitoring lub inne indywidualne, uzgodnione z naszym partnerem. Elastyczność, wiedza oraz doświadczenie zdobyte na przełomie 60 lat to nasz element wyróżniający z pośród wielu firm ochroniarskich.

Realizowanie ochrony fizycznej obiektów polega na stałej obecności naszych pracowników na placówce klienta, kontroli pracowników oraz monitoringu wizyjnego. Ze względu na różnorodność chronionych obiektów nasi pracownicy wykonują także wiele innych zadań np. kontrola transportu kołowego, weryfikacje dokumentów magazynowych wwożonych/wywożonych towarów itp.. Wszystkie zadania wykonywane są zgodnie z Regulaminem/Planem Ochrony Obiektu integralnego z umową oraz zgodnym z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z 22.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.

  =