1958

20.01.1958r. założenie firmy.

Działalność firmy opierała się w tym okresie na drobnym handlu detalicznym na terenie m. Olsztyna dysponując 17 kioskami ulicznymi, prowadząc jednocześnie rehabilitację zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

1985-95

Firma boryka się z dużymi trudnościami. Mimo tego stanu rzeczy osiąga zyski, utrzymuje zatrudnienie. W okresie transformacji  przeżywa poważny kryzys finansowy, jak również organizacyjny. Zmieniające się często Zarządy i Rady Nadzorcze nie przeciwdziałają pogarszającej się sytuacji spółdzielni.

Zaczęła się wyprzedaż majątku firmy, likwidacja istniejących sklepów, jak również zmalało zatrudnienie pracowników, które w roku 1992 wynosiło 49 osób.

1960

W latach 60-siątych władze miejskie przyznają 3 lokale na cele handlowe. Uruchomiono ciastkarnię i wytwórnię wód gazowanych, którą po 2 latach ze względów lokalowych musiano zlikwidować.

Ciężki okres dla firmy.

Ogólnie braki magazynów, pomieszczeń administracyjnych oraz środków na cele inwestycyjne - 75% zatrudnionych w tym czasie pracowników to osoby niepełnosprawne.

1995-2004

Zmiana nazwy firmy na Handlowo-Usługową Spółdzielnię Inwalidów.

Firma pozyskuje nowych kontrahentów, rozszerza działalność na teren woj. warmińsko-mazurskiego. Świadczy usługi dla największych podmiotów gospodarczych województwa. Firma otwiera nowe działalności przyzakładowe typu stołówki pracownicze, pralnie.

W 1997 ulega modernizacji DH-U INKA w Olsztynie, gdzie oprócz stanowisk usługowo-handlowych znajduje się przychodnia rehabilitacyjna z salą gimnastyczną, gabinetami odnowy, sauną.

W roku 2002 uruchomiona zostaje pracownia haftu komputerowego oraz nowoczesna pralnia przyzakładowa.

1964-75

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Poprawiono bazę materialną, dzięki otrzymanym kredytom inwestycyjnym wybudowano i oddano do eksploatacji budynek przy ul. Nowowiejskiego, w którym oprócz pomieszczeń administracyjnych urządzono magazyny, piwiarnię oraz kawiarnię Inka.

Nastąpił wzrost zatrudnienia, poprawa warunków pracy oraz wzrost obrotów i zysków.

W okresie tym wybudowano również 4 pawilony handlowe i zakupiono 3 samochody dostawcze. W latach 1970-75 powstały nowe pawilony handlowe, dotychczasowe zmodernizowano i oprócz handlu art. spożywczymi zaczęto do nich wprowadzać art. przemysłowe. Firma zaczęła działać na terenie woj. olsztyńskiego.

2004 - obecnie

2004 - powstaje Agencja Promocyjno-Reklamowa INKA, która jest współorganizatorem wielu imprez typu Orkiestra Świątecznej Pomocy, rajdy samochodowe AGAPIT, Puchar Prezesa PTHW itp..

W 2005 roku nastąpiła zmiana nazwy na Spółdzielnia Handlowo-Usługowa INKA. Dokonano kolejnych modernizacji budynków firmy. Nastąpił ogólny wzrost zatrudnienia oraz konkurencyjności.

1975-85

Wybudowano 4 lokale handlowe, zaczęto  świadczyć usługi gastronomiczne w bufetach przyzakładowych. Nastąpił wzrost zatrudnienia pracowników, w tym osób niepełnosprawnych, poprawiono sytuację ekonomiczną firmy.