2004 - obecnie

2004 - powstaje Agencja Promocyjno-Reklamowa INKA, która jest współorganizatorem wielu imprez typu Orkiestra Świątecznej Pomocy, rajdy samochodowe AGAPIT, Puchar Prezesa PTHW itp..

W 2005 roku nastąpiła zmiana nazwy na Spółdzielnia Handlowo-Usługowa INKA. Dokonano kolejnych modernizacji budynków firmy. Nastąpił ogólny wzrost zatrudnienia oraz konkurencyjności.