1958

20.01.1958r. założenie firmy.

Działalność firmy opierała się w tym okresie na drobnym handlu detalicznym na terenie m. Olsztyna dysponując 17 kioskami ulicznymi, prowadząc jednocześnie rehabilitację zatrudnionych osób niepełnosprawnych.