1960

W latach 60-siątych władze miejskie przyznają 3 lokale na cele handlowe. Uruchomiono ciastkarnię i wytwórnię wód gazowanych, którą po 2 latach ze względów lokalowych musiano zlikwidować.

Ciężki okres dla firmy.

Ogólnie braki magazynów, pomieszczeń administracyjnych oraz środków na cele inwestycyjne - 75% zatrudnionych w tym czasie pracowników to osoby niepełnosprawne.