1964-75

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Poprawiono bazę materialną, dzięki otrzymanym kredytom inwestycyjnym wybudowano i oddano do eksploatacji budynek przy ul. Nowowiejskiego, w którym oprócz pomieszczeń administracyjnych urządzono magazyny, piwiarnię oraz kawiarnię Inka.

Nastąpił wzrost zatrudnienia, poprawa warunków pracy oraz wzrost obrotów i zysków.

W okresie tym wybudowano również 4 pawilony handlowe i zakupiono 3 samochody dostawcze. W latach 1970-75 powstały nowe pawilony handlowe, dotychczasowe zmodernizowano i oprócz handlu art. spożywczymi zaczęto do nich wprowadzać art. przemysłowe. Firma zaczęła działać na terenie woj. olsztyńskiego.