1975-85

Wybudowano 4 lokale handlowe, zaczęto  świadczyć usługi gastronomiczne w bufetach przyzakładowych. Nastąpił wzrost zatrudnienia pracowników, w tym osób niepełnosprawnych, poprawiono sytuację ekonomiczną firmy.