1985-95

Firma boryka się z dużymi trudnościami. Mimo tego stanu rzeczy osiąga zyski, utrzymuje zatrudnienie. W okresie transformacji  przeżywa poważny kryzys finansowy, jak również organizacyjny. Zmieniające się często Zarządy i Rady Nadzorcze nie przeciwdziałają pogarszającej się sytuacji spółdzielni.

Zaczęła się wyprzedaż majątku firmy, likwidacja istniejących sklepów, jak również zmalało zatrudnienie pracowników, które w roku 1992 wynosiło 49 osób.