PREZES ZARZĄDU

Czesław Polak

cz.polak@inka.olsztyn.pl