Monitoring

Monitoring oraz systemy TV przemysłowej to jedne z najnowocześniejszych elementów usług ochrony. Pozwalają na elastyczną, dyskretną obserwację posesji, obiektów handlowo-magazynowych oraz biur. Tego typu systemy instalowane są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Możliwości tego typu systemów mają ogromne znaczenie i niosą wiele korzyści. W połączeniu z teleinformatyką można dokonywać inspekcji pracy pracowników ochrony, identyfikowania osób oraz co najważniejsze niepodważalny element dowodowy w postępowaniach sądowych.

Systemy TV przemysłowej instalowane przez naszą firmę posiadają odpowiednie certyfikaty i homologację. TV przemysłowa to uzupełnienie ochrony fizycznej obiektu.

Zalety systemu TV przemysłowej:

  • możliwość nagrywania 24h wszystkich zdarzeń na obiekcie,
  • możliwość analizy i identyfikacji osób określonego zdarzenia,
  • zdalna kontrola pracowników,
  • niski koszt przechowywania danych oraz możliwość odtworzenia archiwalnych zdarzeń,
  • stosunkowo niski koszt instalacji systemu.